Kentsel Dönüşüm


Daha modern ve yaşanabilir kentsel alanlara ulaşma ve çarpık kentleşme ile mücadele etme çalışmalarında Kentsel Dönüşüm Projelerimiz
Yüreğir İlçesinde 60.993 adet bina, 141.897 adet konut(bağımsız bölüm), 17.000 adet işyeri bulunmaktadır. Binaların % 80’i ruhsatsız yapılaşmadır. Yüreğir İlçesi ruhsatsız yapıların en yoğun olduğu ilçemizdendir.
Yüreğir de kent yaşamına uygun projeler üreterek yaşam kalitesini yükseltmeyi ve bölgeyi çağdaş görünümlü bir kent durumuna getirmeyi hedeflemiş olup kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. 

İLGİLİ FOTOGRAFLAR