Mihmandar (Doğankent) Mah. 256-257 Ada 1-1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği