Mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet taşınmaz ilanının açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır