25mm 1'lik Temel Malzemesi ve Muhtelif Boyutlarda Agrega Temini ve Sathi Kaplama Yapılması