04.06.2012 Tarihli Meclis Duyurusu

T.C.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: M.01.3.YÜR.0.10/

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                ..../05/2012                                                                                                                                      


Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 04.06.2012 tarihinde   Saat:16.00’de olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.


            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 


                                                                   Mahmut ÇELİKCAN                                       

                                                                     Belediye Başkanı           04.06.2012 PAZARTESİ  ;  


1- İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 1071 ada 70,71,385,386 ve 387 nolu parseller ile 2402 ada, 3 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-04-A-3-A, 034-B-04-A-3-D, 034-B-04-A-4-B ve 034-B-04-A-4-C halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar- Plan Bütçe- Ulaşım- Çevre ve Sağlık-Mesken ve Gecekondu Komisyonları Raporu,