Mülkiyeti Belediyemize ait olan meskenler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 c maddesine göre acık arttırma usulu satılacaktır