Köprülü Mahallesi, 3335 ada, 2 parsel No'lu Tasınmazda Hazırlanan 1-1000 Olcekli Im Pln Degisikligi